ویفرنا زعفرانی

 ویفرنا زعفرانی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 5عدد/اندازه سهم 70گرم
مقدار در هر سهم انرژی 168 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   6/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )    18/6
** قند ( گرم )  15/6
5/6 % پروتئین ( گرم )   2/8
نباید زیاد مصرف شود :
19  % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )  3/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0/09
3/2 % نمک سدیم ( میلی گرم )   160
حجم : 120 * 5 میلی لیتر