گز بستنی

گز بستنی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 60 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 164 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )11/4
** کربوهیدرات کل ( گرم )13/2
** قند ( گرم )11/9
4/8 % پروتئین ( گرم )2/4
نباید زیاد مصرف شود :
30 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )6
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/1
2/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )120
حجم : 90 میلی لیتر