کارنیتا وانیلی

کارنیتا وانیلی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 136 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6/9
** کربوهیدرات کل ( گرم )16
** قند ( گرم )14/4
0/5 پروتئین ( گرم )2/5
نباید زیاد مصرف شود :
17/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/5
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/004
2/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )140
حجم : 120 میلی لیتر