کارنیتا طالبی

کارنیتا طالبی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 167 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )7/7
** کربوهیدرات کل ( گرم )21/5
** قند ( گرم )18/6
5/8 پروتئین ( گرم )2/9
نباید زیاد مصرف شود :
24 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/06
2/5 % نمک سدیم ( میلی گرم )126
حجم : 120 میلی لیتر