پریما کاپ وانیلی

پریما کاپ وانیلی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 2 عدد/اندازه سهم 78 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 168 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )9/75
** کربوهیدرات کل ( گرم )17/2
** قند ( گرم )15/6
5/8 پروتئین ( گرم )2/9
نباید زیاد مصرف شود :
22 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/4
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/005
3/12 % نمک سدیم ( میلی گرم )156
حجم : 170 میلی لیتر