پریما کاپ شکلاتی

پریما کاپ شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته دو عدد/اندازه سهم 78 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 168 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )9/75
** کربوهیدرات کل ( گرم )17/2
5/8 قند ( گرم )15/6
** پروتئین ( گرم )2/9
نباید زیاد مصرف شود :
22 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/4
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/005
3/12 % نمک سدیم ( میلی گرم )156
حجم : 120 میلی لیتر