پریما سمفونی وانیلی و مخلوط توت ها

پریما سمفونی وانیلی و مخلوط توت ها
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 4 عدد/اندازه سهم 120گرم
مقدار در هر سهم انرژی 180 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   10/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )    17/7
** قند ( گرم )   16/4
6/2 % پروتئین ( گرم )   3/1
نباید زیاد مصرف شود :
32 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 6/4
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0/08
3/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )   170
حجم : 500 میلی لیتر