ویفرنا وانیلی

ویفرنا وانیلی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 146 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )18/4
** قند ( گرم )15/3
4/7 % پروتئین ( گرم )2/8
نباید زیاد مصرف شود :
15/9 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/09
2/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )166/1
حجم : 120 میلی لیتر