ویفرنا معمولی و توت فرنگی

ویفرنا معمولی و توت فرنگی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 121 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )5/6
** کربوهیدرات کل ( گرم )15/4
** قند ( گرم )12/9
4/7 % پروتئین ( گرم )2/3
نباید زیاد مصرف شود :
15/9 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/2
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/07
2/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )135
حجم : 120 میلی لیتر