ویفرنا زعفرانی

ویفرنا زعفرانی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 146 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )18/6
** قند ( گرم )15/6
5/6 % پروتئین ( گرم )2/8
نباید زیاد مصرف شود :
19 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/09
3/2 % نمک سدیم ( میلی گرم )160
حجم : 120 میلی لیتر