هایپیرال میوه ای

هایپیرال میوه ای
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 75گرم
مقدار در هر سهم انرژی 133 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6
** کربوهیدرات کل ( گرم )18
** قند ( گرم )16/6
3/8 % پروتئین ( گرم )1/9
نباید زیاد مصرف شود :
20 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/23
4 % نمک سدیم ( میلی گرم )198
حجم : 94 میلی لیتر