میلکی شکلاتی

میلکی شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 90 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 151کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )5
** کربوهیدرات کل ( گرم )22/4
7/7 % قند ( گرم )20
9/2 % پروتئین ( گرم )3/8
نباید زیاد مصرف شود :
15/8 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/2
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/1
5 % نمک سدیم ( میلی گرم )250
حجم : 90 میلی لیتر