مخلوط توت ها

مخلوط توت ها
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 5عدد/اندازه سهم 70گرم
مقدار در هر سهم انرژی 71 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   0
** کربوهیدرات کل ( گرم )    17/6
** قند ( گرم )   15/5
0/4 % پروتئین ( گرم )   0/2
نباید زیاد مصرف شود :
0  % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )  0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0
0/3 % نمک سدیم ( میلی گرم )   13/5
حجم : 80 * 5 میلی لیتر