فروتاره مخلوط توت ها

فروتاره مخلوط توت ها
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 71 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )0
** کربوهیدرات کل ( گرم )17/6
** قند ( گرم )15/5
0/4 % پروتئین ( گرم )0/2
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0
0/3 % نمک سدیم ( میلی گرم )13/5
حجم : 80 میلی لیتر