سوپرکارنیلو وانیلی با سس تمشک و تکه های شکلات

سوپرکارنیلو وانیلی با سس تمشک و تکه های شکلات
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 85 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 245 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )11/9
** کربوهیدرات کل ( گرم )30/9
** قند ( گرم )25/2
7/2 % پروتئین ( گرم )3/6
نباید زیاد مصرف شود :
38 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )7/6
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/1
4/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )238
حجم : 130 میلی لیتر