سوتمک وانیلی و شکلاتی

سوتمک وانیلی و شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 48 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 97 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )4/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )11/7
** قند ( گرم )10/8
3/8 % پروتیین ( گرم )1/9
نباید زیاد مصرف شود :
14 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )2/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/08
2/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )122
حجم : 90 میلی لیتر