سالار پرتغالی

سالار پرتغالی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 95 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 166 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6/65
** کربوهیدرات کل ( گرم )23/6
** قند ( گرم )21/4
5/8 % پروتئین ( گرم )2/9
نباید زیاد مصرف شود :
23/25 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/65
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/01
3/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )190
حجم : 120 میلی لیتر