بیسکورول

بیسکورول
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 60 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 175 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )9/6
** کربوهیدرات کل ( گرم )19/2
** قند ( گرم )14/4
5/8 % پروتئین ( گرم )2/9
نباید زیاد مصرف شود :
30/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )6/1
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/01
2/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )120
حجم : 80 میلی لیتر