بستنی یخی با روکش کولا

بستنی یخی با روکش کولا
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 60 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 105 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )3/4
** کربوهیدرات کل ( گرم )17/4
** قند ( گرم )16/4
2/2 % پروتئین ( گرم )2/9
نباید زیاد مصرف شود :
11/25 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )2/25
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/1
2/5 % نمک سدیم ( میلی گرم )126
حجم : 80 میلی لیتر