بستنی کاکائویی با مغزهای خوراکی

بستنی کاکائویی با مغزهای خوراکی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 75 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 134 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )7/4
** کربوهیدرات کل ( گرم )13/9
** قند ( گرم )12/1
6/2 % پروتئین ( گرم )13/1
نباید زیاد مصرف شود :
19 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/004
0/3 % نمک سدیم ( میلی گرم )150
حجم : 130 میلی لیتر