بستنی کاراملی

بستنی کاراملی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 8 عدد/اندازه سهم 78گرم
مقدار در هر سهم انرژی 163 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   8/58
** کربوهیدرات کل ( گرم )    17/2
** قند ( گرم )   15/4
8/4 % پروتئین ( گرم )   4/2
نباید زیاد مصرف شود :
30 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )  6
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0/015
3/12 % نمک سدیم ( میلی گرم )   156
حجم : 1000 میلی لیتر