بستنی چارلی ۶۰ گرمی

بستنی چارلی ۶۰ گرمی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 60 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 138 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )7/85
** کربوهیدرات کل ( گرم )15
** قند ( گرم )13/5
3/3 % پروتئین ( گرم )2
نباید زیاد مصرف شود :
25 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )5
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/05
2/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )120
حجم : ۸۰ میلی لیتر