بستنی وانیلی

بستنی وانیلی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 2عدد/اندازه سهم 78گرم
مقدار در هر سهم انرژی 168 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   9/75
** کربوهیدرات کل ( گرم )    17/2
** قند ( گرم )  15/6
5/8 % پروتئین ( گرم )   2/9
نباید زیاد مصرف شود :
22  % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )  4/4
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0/005
3/12 % نمک سدیم ( میلی گرم )   156
حجم : 170 * 4 میلی لیتر