بستنی وانیلی و کاکائویی و کره ای با سربت شاتوتی

بستنی وانیلی و کاکائویی و کره ای با سربت شاتوتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 95 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 169 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )9/3
** کربوهیدرات کل ( گرم )17/5
** قند ( گرم )15/4
7/8 % پروتئین ( گرم )4
نباید زیاد مصرف شود :
29 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/006
4/5 % نمک سدیم ( میلی گرم )190
حجم : 140 میلی لیتر