بستنی وانیلی و شکلاتی

بستنی وانیلی و شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 50 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 114 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6/5
** کربوهیدرات کل ( گرم )12/4
** قند ( گرم )11/2
3/3 % پروتئین ( گرم )1/6
نباید زیاد مصرف شود :
21 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/2
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/004
2 % نمک سدیم ( میلی گرم )100
حجم : 80 میلی لیتر