بستنی وانیلی با شکلات و دراژه کریسپ شکلاتی

بستنی وانیلی با شکلات و دراژه کریسپ شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 65 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 147 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )7/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )15/9
** قند ( گرم )14/6
6/8 % پروتئین ( گرم )3/4
نباید زیاد مصرف شود :
20/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/1
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/07
2/6 % نمک سدیم ( میلی گرم )130
حجم : 130 میلی لیتر