بستنی وانیلی با سس شکلات

بستنی وانیلی با سس شکلات
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 80 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 142 کیلو کالری
6/8 %
پروتئین ( گرم )3/4
نباید زیاد مصرف شود :
20 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/005
3/2 % نمک سدیم ( میلی گرم )160
حجم : 120 میلی لیتر