بستنی نون خامه ای

بستنی نون خامه ای
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 85 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 244 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )11/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )30/8
** قند ( گرم )25/2
7/4 % پروتئین ( گرم )3/7
نباید زیاد مصرف شود :
39/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )7/9
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/1
4/76 % نمک سدیم ( میلی گرم )238
حجم : 130 میلی لیتر