بستنی قیفی سنتی

بستنی قیفی سنتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 1 عدد/اندازه سهم 85گرم
مقدار در هر سهم انرژی 244 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )    11/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )   30/8
** قند ( گرم )    25/2
7/4 % پروتئین ( گرم )     3/7
نباید زیاد مصرف شود :
 %39/5 اسیدهای چرب اشباع ( گرم )    7/9
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0/1
4/76 % نمک سدیم ( میلی گرم )   238
حجم : 130 میلی لیتر