بستنی قهوه

بستنی قهوه
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 60 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 175 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )12/6
** کربوهیدرات کل ( گرم )12/6
** قند ( گرم )11/5
5/4 % پروتئین ( گرم )2/7
نباید زیاد مصرف شود :
38 %  اسیدهای چرب اشباع ( گرم )7/6
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/01
0/72 % نمک سدیم ( میلی گرم )36
حجم : 80 میلی لیتر