بستنی فندقی

بستنی فندقی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 8 عدد/اندازه سهم 78گرم
مقدار در هر سهم انرژی 158 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   8/9
** کربوهیدرات کل ( گرم )    16/3
** قند ( گرم )   14/7
6/4 % پروتئین ( گرم )   3/2
نباید زیاد مصرف شود :
23/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )  4/7
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0/02
3/12 % نمک سدیم ( میلی گرم )   156
حجم : 1000 میلی لیتر