بستنی عروسکی با آدامس

بستنی عروسکی با آدامس
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 70 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 159 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )9
** کربوهیدرات کل ( گرم )17/3
** قند ( گرم )15/6
4/6 % پروتئین ( گرم )2/3
نباید زیاد مصرف شود :
29/3 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )5/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/005
2/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )140
حجم : 100 میلی لیتر