بستنی طالبی

بستنی طالبی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک لیتری و دو لیتری 16 عدد/اندازه سهم 60 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 122 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )6
** کربوهیدرات کل ( گرم )14/8
** قند ( گرم )13/5
4/4 % پروتئین ( گرم )2/2
نباید زیاد مصرف شود :
16/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/3
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/06
2/2 % نمک سدیم ( میلی گرم )109
حجم : 1 و 2 لیتری