بستنی شکلاتی

بستنی شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 55گرم
مقدار در هر سهم انرژی 98 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )5/4
** کربوهیدرات کل ( گرم )10/2
** قند ( گرم )8/9
4/6 % پروتئین ( گرم )2/3
نباید زیاد مصرف شود :
14/2 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )2/84
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/003
2/2 % نمک سدیم ( میلی گرم )110
حجم : 100 میلی لیتر