بستنی سنتی زعفرانی

بستنی سنتی زعفرانی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 80 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 168 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 7/8
** کربوهیدرات کل ( گرم ) 21/3
** قند ( گرم ) 17/8
6/4 % پروتئین ( گرم ) 3/2
نباید زیاد مصرف شود :
21/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/3
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/1
3/6 % نمک سدیم ( میلی گرم )180
حجم : ۱۲۰ میلی لیتر