بستنی سنتی زعفرانی

بستنی سنتی زعفرانی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم95 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 190 کیلو کالری
6/6 %
پروتئین ( گرم )3/3
نباید زیاد مصرف شود :
22/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )4/5
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/25
5/2 % نمک سدیم ( میلی گرم )260
حجم : 140 میلی لیتر