بستنی زعفرانی

بستنی زعفرانی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته 8 عدد/اندازه سهم 78گرم
مقدار در هر سهم انرژی 169 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )   8/8
** کربوهیدرات کل ( گرم )   20/2
** قند ( گرم )   19/2
6/64 % پروتئین ( گرم )   2/2
نباید زیاد مصرف شود :
44/2 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )  5/8
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )   0/3
8 % نمک سدیم ( میلی گرم )   266
حجم : 1000 میلی لیتر