بستنی توت فرنگی با شکلات و دراژه کریسپ شکلاتی

بستنی توت فرنگی با شکلات و دراژه کریسپ شکلاتی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 65 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 132 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )7/1
** کربوهیدرات کل ( گرم )14/7
** قند ( گرم )13/3
4/8 % پروتئین ( گرم )2/4
نباید زیاد مصرف شود :
19/5 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )3/9
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0/015
1/3 % نمک سدیم ( میلی گرم )65
حجم : 130 میلی لیتر