اسکیمو یخی آلبالویی با هسته

اسکیمو یخی آلبالویی با هسته
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 120 گرم
مقدار در هر سهم انرژی 128 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهیدرات کل ( گرم ) 31/3
1/44 % قند ( گرم ) 29/2
** پروتئین ( گرم )0/72
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
4/8 % نمک سدیم ( میلی گرم )240
حجم : 140 میلی لیتر