آیس مک شاتوت

آیس مک شاتوت
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 90گرم
مقدار در هر سهم انرژی 83 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )0
** کربوهیدرات کل ( گرم )21
** قند ( گرم )19/1
0/07 % پروتئین ( گرم )0/04
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0
0/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )16
حجم : 105 میلی لیتر