آیس مک آلبالویی

آیس مک آلبالویی
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 90گرم
مقدار در هر سهم انرژی 91 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )0
** کربوهیدرات کل ( گرم )22/6
** قند ( گرم )21/2
0/5 % پروتئین ( گرم )0/3
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0
0/4 % نمک سدیم ( میلی گرم )17/4
حجم : 105 میلی لیتر