آیس جامپ انبه

آیس جامپ انبه
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد سهم در هر بسته یک عدد/اندازه سهم 60گرم
مقدار در هر سهم انرژی 62 کیلو کالری
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم )0
** کربوهیدرات کل ( گرم )15
** قند ( گرم )13/3
0/34 % پروتئین ( گرم )0/17
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم )0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم )0
23 % نمک سدیم ( میلی گرم )11/5
حجم : 80 میلی لیتر